【TIPS】 あの白くてぷにぷにしたキャラが英検のリスニングに?

f:id:debunekoponta:20190520081934p:plain

ソクラテスリスニング』を練習しているときにある生徒がこう言いました:

生徒:なんで英検のリスニング問題にあのキャラが出てくるんですか?

自分:?

生徒:あの白くてぷにぷにしたキャラが出てきましたよね?

自分:!

もうおわかりですね。男性名 Zachary の愛称である "Zack" を J:COM のイメージキャラクターの『ざっ○ぅ』と間違えたんです。おもしろかったので別のクラスでネタとして披露したら、意外な反応が返ってきました:

確かに人の名前か何かわからなくてリスニング問題がわからなくなるときがありますよね

彼らによると、「Tom とか Mary とかなら人の名前だとわかるけど、Vince とか Zoe とか言われてもそもそも人の名前かどうかもわからない」そうです。「人の名前だとわかったとしても男性か女性かわからない」とも言われました。

自分は『ソクラテスリスニング』をするときに『ヴィジュアル化』することを勧めていますが、もし人の名前かどうかもわからないのがリスニング冒頭に登場したら『ヴィジュアル化』以前の問題ではないのか? そう考え、『英検のリスニング問題に登場する人名』をリストアップすることにしました(データは 2016~2017年 の 英検1級~5級のスクリプトを元にしています)。事前に知っていれば勘違いするリスクは減りますよね。

 

英検のリスニングに登場する女性名

Alice ǽlis
Amanda əmǽndə
Amy éimi
Angela ǽndʒələ
Angelina ǽndʒəlíːnə
Anna ǽnə
Annie ǽni
Barbara bάːrbərə
Beth béθ
Brenda bréndə
Carol kǽrəl
Cathy kǽθi
Chelsea tʃélsi
Cheryl ʃéril
Chloe klóui
Cindy síndi
Claire kléər
Connie kάni
Dana dǽnə
Debbie débi
Donna dɑ́nə
Eliza iláizə
Emily éməli
Emma émə
Erica érikə
Gail ɡéil
Gina dʒíːnə
Gloria ɡlɔ́ːriə
Grace ɡréis
Helen hélən
Isabel ízəbəl
Jane dʒéin
Janet dʒǽnit
Janice dʒǽnis
Jean dʒíːn
Jennifer dʒénifər
Jenny dʒéni
Jessica dʒésikə
Jill dʒíl
Judy dʒúːdi
Julie dʒúːli
Karen kǽrən
Kate kéit
Kelly kéli
Laura lɔ́ːrə
Lesley lézli
Linda líndə
Lisa líːsə
Lucy lúːsi
Lynn lín
Maria məríːə
Marie məríː
Martha mάːrθə
Mary méəri
Meg méɡ
Melanie méləni
Melinda məlíndə
Melissa məlísə
Michelle miʃél
Miranda mirǽndə
Nancy nǽnsi
Natalie nǽtəli
Nicole nikóul
Olivia əlíviə
Pam pǽm
Patricia pətríʃə
Patty pǽti
Peggy péɡi
Rachel réitʃəl
Rebecca ribékə
Robin rάbin
Ruby rúːbi
Sally sǽli
Sandra ndrə
Sandy sǽndi
Sarah séərə
Sharon ʃǽrən
Sherry ʃéri
Stacey stéisi
Stella stélə
Sue súː
Susan súːzn
Theresa təríːsə
Tina tíːnə
Valerie vǽləri
Wendy wéndi
Zoe zóui

 

英検のリスニングに登場する男性名

Adam ǽdəm
Albert ǽlbərt
Andrew ǽndruː
Bart bάːrt
Ben bén
Benjamin béndʒəmin
Bernard bə́ːrnərd
Bill bíl
Bob bάb
Bobby bάbi
Brad brǽd
Brent brént
Bruce brúːs
Chad tʃǽd
Charles tʃάːrlz
Chris krís
Cliff klíf
Clive kláiv
Clyde kláid
Craig kréig
Damian déimiən
Dan dǽn
Daniel dǽnjəl
Danny dǽni
Dave déiv
David déivid
Derek dérik
Ed éd
Eddie édi
Edward édwərd
Eliot éliət
Ernie ə́ːrni
Frank frǽŋk
Fred fréd
George dʒɔ́ːrdʒ
Giles dʒáilz
Greg grég
Harry hǽri
Jack dʒǽk
Jacob dʒéikəb
Jake dʒéik
James dʒéimz
Jason dʒéisn
Jay dʒéi
Jeff dʒéf
Jeremy dʒérəmi
Jimmy dʒími
Joe dʒóu
John dʒάn
Jonathan dʒάnəθən
Kevin kévin
Larry lǽri
Luke lúːk
Mark mάːrk
Martin mάːrtən
Matt mǽt
Michael máikəl
Mike máik
Nick ník
Oscar άskər
Patrick pǽtrik
Paul pɔ́ːl
Peter píːtər
Ralph rǽlf
Richard rítʃərd
Rick rík
Robert rάbərt
Roger rάdʒər
Ronald rάnəld
Sam sǽm
Scott skάt
Sean ʃɔ́ːn
Simon sáimən
Stan stǽn
Steve stíːv
Stephen stíːvən
Ted téd
Teddy tédi
Tim tím
Todd tάd
Tom tάm
Tony tóuni
Troy trɔ́i
Victor víktər
Vincent vínsənt
Wayne wéin
Zack zǽk

 

なお、アメリカ人の名前ランキングを知りたい場合はこちらのサイトへどうぞ :

 

f:id:debunekoponta:20190520210550p:plain

f:id:debunekoponta:20190520210535p:plain

f:id:debunekoponta:20190521225318p:plain